Qalıq Neftin üzvi yolla çıxarılması

Lay xüsusiyyətlərinin və hasilat əmsalının yaxşılaşdırılması

Haqqımızda

Qalıq neftin üzvi yolla çıxarılması metodu rezervuarın performansını və hasilat əmsalını optimallaşdırmağa hədəflənmiş neft hasilatını gücləndirmə texnologiyasıdır. Bu laydaxili mikrobiologiya mühitini manipulyasiya edən təsir üsulu olub, əməliyyat şirkətlərinə neftin maya dəyərini aşağı salaraq hasilatın artımı ilə nəticələnən və əlavə olaraq layda H2S səviyyəsini kəskin azaldan ən üstün tətbiq metodunu təklif etməkdədir.

 

Prosesin aparılma ardıcıllığı

Niyə məhz OOR?